Hlevištan d.o.o. - električni cijevni grijači Hlevištan d.o.o. - električni cijevni grijači Hlevištan d.o.o. - električni cijevni grijači Hlevištan d.o.o. - električni cijevni grijači Hlevištan d.o.o. - električni cijevni grijači Hlevištan d.o.o. - električni cijevni grijači Hlevištan d.o.o. - električni cijevni grijači Hlevištan d.o.o. - električni cijevni grijači

Specijalni vanserijski grijači

U specijalne vanserijske grijače spadaju grijači koji se ne proizvode u velikim količinama ili se proizvode za specifične namjene.

Grijač Jacuzzija
grijač jacuzzija

Ovo je najzahtjevnije područje izrade cijevnih grijača na kojemu dolazi do izražaja naše dugogodišnje iskustvo u konstrukciji i izradi grijača, te poznavanje provjerenih metoda rješavanja zahtjevnih tehnoloških problema koji se pojavljuju tijekom kostrukcijskog postupka.

Budući da se radi o velikom broju specifičnih izvedbi grijača ovdje prikazujemo samo neke od tipova grijača koje smo radili uz nekoliko primjera njihove uporabe i kratki komentar. U zagradi su navedeni neki od kupaca za koje smo proizvodili dotične grijače.

Neki od tipova specijalnih i vanserijskih grijača su:
grijači sa orebrenjem
grijači u mesingu/siluminu
grijaće baterije
grijaće baterije uljnih stanica
grijači tramvajskih i željezničkih skretnica
grijači zapornica na branama hidroelektrana
grijači alata
prateći grijači cjevovoda
grijalice termoskupljajuće folije za vinske boce
grijač za topljenje / dekristalizaciju meda

Ako ovdje ne pronađete grijač koji tražite molimo Vas da nas kontaktirate i mi ćemo Vam izraditi traženi grijač na osnovu Vašeg uzorka ili skice.

 

Grijači sa orebrenjem

Grijači sa orebrenjem su cijevni grijači na koje je navučena spirala od prokronskog lima. Orebrenje se također može izvesti i pločicama od pocinčanog ili nehrđajućeg lima. Orebrenjem se povećava površina plašta grijača te mu se smanjuje wattno opterećenje grijača zbog čega grijač radi na nižoj temperaturi.

Orebreni grijači se koriste kada je potrebno vršiti grijanje na temperaturu koja nije previsoka.

Neke od najčešćih primjena ovih grijača su:
• sušilice
• uređaji za pakiranje
• grijači za isparivače u hladnjačama
• grijači za komandne ormare
• grijači za grijanje prostora brodskog motora i sl.

Orebreni grijač za isparivač Orebreni grijač isparivača
(Konzum, Zagreb)
Orebreni grijač za isparivač Orebreni grijač (detalj)
Grijač prostora brodskog motora Grijač prostora brodskog motora
(G Nautika, Osijek)
Orebreni grijač sušilice Orebreni grijač za fermentaciju tijesta u pekari
(Studentski centar u Osijeku)
Orebreni grijač komandnog ormara Orebreni grijač komandnog ormara, orebrenje izvedeno pločicama
(Elektroagregati Končar, Rijeka)
 

Grijači u mesingu/siluminu

Cijevni grijači mogu biti zaliveni u mesing ili silumin čime se postiže bolje zadržavanje temperature zbog povećane mase. Grijači zaliveni u mesing ili silumin koriste se u slučajevima kada je potrebna veća koncentracija topline.

Neke od primjena ovih grijača su:
• izrada žigova za označavanje na drvenim podlogama (za označavanje paleta, utiskivanje raznih oblika na drvenim predmetima poput kutija za vino i sl.)
• u industrijskim peglama
• lijepljenje ambalaže u industrijskim pakericama
• grijanje datumara na celofanskoj ambalaži i sl.

grijač žiga za označavanje paleta Grijač žiga za označavanje paleta
(Našice cement)
Žig za označavanje paleta Žig za označavanje paleta
(Našice cement)
Grijač pegle u siluminu Grijač pegle u siluminu
 

Grijaće baterije

Grijaće baterije su grijaći elementi koji se sastoje od kućišta grijaće baterije i određenog broja uložaka suhih grijača koji se ulažu u cijevi baterije. Takve baterije se pretežno koriste kod grijanja velikih rezervoara tekućine (vode, mazuta i sl.) Baterije su pogodne jer se kod eventualne zamjene grijača ne mora ispuštati tekućina iz rezervoara, već se samo zamijene ulošci.

Neke od najčešćih primjena ovih grijača su:
• grijanje rezervoara sa mazutom
• grijaće baterije štednih grijalica za rezervoare mazuta
• grijanje rezervoara protupožarne vode
• grijanje tehnološke vode u postrojenjima gdje je potrebna velika količina vode (npr. staklane) i sl.

Grijaće baterije rezervoara za vodu Grijaće baterije rezervoara za vodu
Grijaća baterija štedne grijalice rezervoara mazuta (IGM Visoko, BiH) Grijaća baterija štedne grijalice rezervoara mazuta
(IGM Visoko, BiH)
Grijaća baterija za rezervoar za vodu (Tvornici stakla Hum na Sutli, zapremina 1000 m³) Grijaća baterija za rezervoar za vodu
(Tvornica stakla Hum na Sutli, zapremina 1000 m³)
Uložak za grijaću bateriju Uložak za grijaću bateriju
Grijaća baterija Grijaća baterija, detalj
Smještaj uložaka u grijaćoj bateriji
Uložak grijaće baterije Uložak za grijaću bateriju, detalj
električni priključak
Uložak grijaće baterije Uložak za grijaću bateriju, detalj
zvjezdište
Ugradnja grijača štedne grijalice mazuta (Aluminij Mostar) Ugradnja grijača štedne grijalice mazuta
(Aluminij Mostar)
 

Grijaće baterije uljnih stanica

Koriste se u industrijskim postrojenjima za zagrijavanje uljnih stanica iz kojih se ulje dalje koristi u raznim drugim tehnološkim procesima.

Grijaća baterija uljne stanice (Našicecement d.d., Nexe grupa, Našice) Grijaća baterija uljne stanice
(Našicecement d.d., Nexe grupa, Našice)
Grijaća baterija uljne stanice (Našicecement d.d., Nexe grupa, Našice) Grijaća baterija uljne stanice
(Našicecement d.d., Nexe grupa, Našice)
Grijaća baterija uljne stanice Grijaća baterija uljne stanice, detalj
natpisna pločica
Grijaća baterija uljne stanice Grijaća baterija uljne stanice, detalj
unutrašnjost priključne kutije
Grijaća baterija uljne stanice Grijaća baterija uljne stanice, detalj
upravljačka kutija
 

Grijači tramvajskih i željezničkih skretnica

Koriste se za grijanje tramvajskih odnosno željezničkih skretnica kod niskih temperatura da bi se osigurao nesmetan rad i spriječilo iskliznuće tračnih vozila. Grijače izrađujemo u nekoliko varijanti ovisno o namjeri i specifikacijama kupca.

Grijač tramvajskih i željezničkih skretnica Grijač tramvajske skretnice
(GPP Osijek)
Grijač tramvajskih i željezničkih skretnica Grijač skretnice za tramvaje, detalj
priključna kutija
Grijač tramvajskih i željezničkih skretnica Grijač skretnice, detalj
završna kapica
 

Grijači zapornica na branama hidroelektrana

Grijači zapornica na branama zajedno sa grijačima bočnog štita služe za sprečavanje smrzavanja vodilica zapornice na brani hidroelektrane.

Grijač Brana Selište Brana Selište
Grijači zapornice na brani hidroelektrane Grijači zapornice na brani hidroelektrane
Montaža kalorifera Montaža kalorifera na transportnu traku
Grijač zapornice Kalorifer za otapanje leda na transportnoj traci na brani hidroelektrane
 

Grijači alata

Grijači alata koriste se u industriji kada je potrebno dogrijavati određene alate npr. kod prešanja gume ili kod automata za lijevanje olovnih rešetki u proizvodnji akumulatora.
Grijači su sprešani i ulaze u rupu odgovarajućeg promjera u alatu.

Grijač automata za lijevanje Grijač automata za lijevanje olovnih mrežica u proizvodnji akumulatora
(Fabrika akumulatora Tesla, Brčko; Munja d.d., Zagreb)
Grijač alata Grijač pumpe za olovo
(Munja d.d., Zagreb)
 

Prateći grijači cjevovoda

Koriste se za sprečavanje smrzavanja cjevovoda vode ili mazuta te za dogrijavanje mazuta prije gorionika.

Prateći grijač cjevovoda Prateći grijač cjevovoda
Prateći grijač cjevovoda Prateći grijač cjevovoda, detalj
 

Grijalice termoskupljajuće folije za vinske boce

Grijalice se koriste u vinarstvu za stavljanje termoskupljajuće folije preko čepova na vinskim bocama.

Grijalice termoskupljajuće folije za vinske boce Grijalica termoskupljajuće folije
Grijalice termoskupljajuće folije za vinske boce Grijalica termoskupljajuće folije
Grijalice termoskupljajuće folije za vinske boce Grijalica termoskupljajuće folije

 

 

Grijač za topljenje / dekristalizaciju meda

Grijač je namijenjen pčelarima za topljenje odnosno dekristalizaciju meda kod pretakanja u druge posude ili pakiranja. Grijač je snage 100-400 W ovisno o načinu spajanja. Izrađen je od nehrđajućeg čelika, otporan je na kemijske procese, lagan za održavanje i potpuno prikladan za rad sa medom. Ugrađeni termostat osigurava da se med ne pregrijava i ne gubi svoja organoleptička svojstva.

Također smo radili i druge grijače za razne uređaje u pčelarstvu kao što su strojevi za pakiranje meda ili uređaji za topljenje voska.

grijač za topljenje/dekristalizaciju meda (razni pčelari i pčelarske zadruge) Grijač za topljenje / dekristalizaciju meda
(razni pčelari i pčelarske zadruge)